ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น ใช้ในงานระบบท่อที่ต้องการักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ 10°C – 540°C

วัสดุปิดผิว

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น แบบท่อ มีทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์และชนิดที่ไม่ติดแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.