บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)

         

           บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวใประเทศไทย(Distributor) ภายใต้แบรนด์สินค้า 3M ในหมวดสินค้าวัสดุป้องกันไฟและควันลาม 3M Fire protection or Firestop products

          บริการจัดจำหน่ายสินค้า จัดหา ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม (Fire Barrier) ภายใต้แบรนด์สินค้า 3M โดยติดตั้งตามช่องเปิด ช่องชาร์ป ช่องเจาะ รอยต่อโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล คอนโด ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ตึกสูง ฯลฯ  รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงาวิศวกรรมตามลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ(Special Projects) เช่น การให้บริการจัดหาและติดตั้งวัสดุดักเก็บเสียง(Silencer) ให้แก่ โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ในปี 2543 และโครงการติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานในปี 2553 – 2555 (“โครงการ Smart Way”) ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟและควันลาม 3M Fire Protection Products

          3M ได้คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันไฟลามและควันลาม (Fire protection or Firestop products) มาอย่างยาวนานกว่า 30+ ปี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันมาตรฐานสากลของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ภายใต้ชื่อ Underwriter’s Laboratories, Inc หรือ UL

          Firestop Products คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟและควันลาม เพื่อยับยั้งหยุดไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันระหว่างชั้นหรือชั้นเดียวกัน เช่น ห้องและผนัง เป็นต้น