อันตราย! ฉนวนใยหิน ROCKWOOL ทำให้ก่อเกิดมะเร็ง?

ผลการทดลองจากสถาบันมะเร็งนานชาติสรุปว่า…

เส้นใยหินที่มีความคงทนสูงจะยิ่งถูกจัดให้อยู่ในกรุ๊ป2บี (Group 2B)  นั่นคือ มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

การทดสอบเหล่านี้ยังรวมไปถึงเส้นใยที่มีความร้อนสูงอย่างเซรามิกซ์ไฟเบอร์ ซึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฉนวนในงานความร้อนสูง อย่างเช่น เตาหลอมเหล็กและใยแก้วแบบพิเศษ ที่ไม่ได้ใช้ในงานฉนวนก็ได้ถูกทดสอบด้วย

ในทางกลับกัน… ฉนวนแบบเส้นใยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย อันได้แก่ ฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยหิน(สโตนวูล) และสแลกวูล ได้รับการพิจารณาว่า ไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งในมนุษย์ โดยจัดให้อยู่กรุ๊ป3 (Group 3) นั่นคือ ไม่มีสารให้ก่อเกิดมะเร็ง

งานเส้นใยแก้วที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานพลาสติกเสริมความแข็งแรงก็ได้รับพิจารณาว่า ไม่จัดให้เป็นสารก่อเกิดมะเร็งในมนุษย์

rockwool

ฉนวนใยหิน Rockwool ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลก ว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

  • สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก IARC แห่งออสเตรเลีย FARIMA
  • องค์กรทดสอบมาตรฐาน TÜV SÜD
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย TISTR
  • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC

The Monographs working group concluded that only the more biopersistent classified by IARC as possible human (Group 2B).

These include refractory ceramic fibres, which are used industrially as insulation in high-temperature environments such as blast furnaces, and certain special-purpose glass wools not used as insulating materials.

In contrast, the more commonly used vitreous fibre wools including insulation glass wool, rock(Stone)wool and slag wool are now considered not classifiable as to carcinogenicity to humans (Group 3).

Continuous glass filaments, which are used principally to reinforce plastics, are also considered not classifiable as to carcinogenicity to humans.

 

ข้อมูลจาก : https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2001/pr137.html

ใส่ความเห็น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.