ติดตั้ง Fire barrier ปิดช่องชาร์ปช่องเจาะ ระบบไฟฟ้าเริ่มจากอะไรดี ?

ติดตั้ง Fire barrier ปิดช่องชาร์ปช่องเจาะ ระบบไฟฟ้าเริ่มจากอะไรดี ?

 

  1. ดูลักษณะช่องเปิดว่าเป็นช่องเปิดแบบไหน เช่น ช่องเปิด ช่องชาร์ป ช่องเจาะ รอยต่อโครงสร้าง
  2. บอกตำแหน่ง พื้น ผนัง หรือรอยต่อระหว่างพื้นกับผนัง

 

 

3. บอกขนาดของช่องเปิด หรือช่องเจาะ แก็ปช่องว่างต่าง ๆ 

 

 

 

4. อุปกรณ์ร้อยผ่านในช่องเปิดหรือช่องเจาะนั้น มีอะไรบ้าง

 

 

5. สเปคหรือชั่วโมงการกันไฟที่กำหนด (F-Rating) หรือที่ลูกค้าต้องการ

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.