จะเกิดขึ้น!! เมื่อวัสดุป้องกันไฟและควันลามโดนความร้อน

เราไม่ได้ขายแค่วัสดุกันไฟ แต่เราขายนวัตกรรมระดับโลก 🌍

” 3M Fire Barrier” (3เอ็ม วัสดุป้องกันไฟและควันลาม)

พาส่อง!! 4 เทคโนโลยีที่จะช่วยให้อาคารและสิ่งก่อสร้าง ปลอดภัยจากไฟไหม้แล้วลามไปสร้างความเสียหายยังจุดอื่น ๆ 

 

1.Endothermic คายโมเลกุลของน้ำเพื่อถ่ายเทความร้อน

 

 

2. Intumescent ขยายตัวเมื่อโดนความร้อน

 

 

3. Ablative ก่อตัวเป็นเถ้าถ่านแข็ง ทำหน้าที่เพื่อปิดผนึกช่องว่าง

 

 

4. Insulative คงสภาพเดิมไม่แปรสภาพ

มาตรฐานนี้ผ่านการทดสอบระดับสากล กันไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ASTM E814 (UL1479) 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.