สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ ฉนวนใยหิน

โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของฉนวนร็อคซูลจะช่วยให้ฉนวนสามารถคงรูปร่างและมีความทนทานและไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้น ฉนวนร็อควูลมีเสถียรภาพเชิงมิติสูง ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานนานนับทศวรรษ ผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูลยังมีประสิทธิภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยมซึ่งเกิดจากการมีคุณสมบัติของการมีช่องอากาศขนาดเล็กในโครงสร้างของสโตนวูลซึ่งจะช่วยให้ฉนวนสามารถรักษาความร้อนให้อยู่ภายนอกในสภาพภูมิอากาศร้อนและยังรักษาความอบอุ่นภายในสำหรับพื้นที่อากาศหนาวเย็น ปัจจัยดังกล่าวนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดระดับอุณหภูมิที่พึงพอใจได้ตลอดทั้งปีและประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเย็น/การระบายความร้อน ฉนวนร็อคซูลสามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีความรุนแรงมากที่สุดเพราะฉนวนจะสามารถรักษา คุณสมบัติของฉนวนที่ระดับอุณหภูมิต่ำมาก (เช่นการติดตั้งออกซิเจน) และสูงมากถึง 1000 °C ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยร็อควูลนั้นเกิดจากคุณสมบัติในการติดไฟที่อุณหภูมิสูงของเส้นใยซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของการเกิดเพลิงไหม้ได้:     1. ฉนวนร็อควูลจะช่วยยับยั้งการลุกของไฟ [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.