วัสดุป้องกันไฟลาม ปูนกันไฟ 3M™ Fire Barrier Mortar

3M™ Fire Barrier Mortar เป็นวัสดุกันไฟชนิดซีเมนต์มวลเบา ปราศจากส่วนประกอบของ MMMF (manmade-mineral-fibers) หรือแร่ใยหิน (asbestos) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3M Fire Barrier Mortar มีส่วนประกอบหลักเป็น Portland cement และ binder ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการทนทาต่อสภาวะแวดล้อมมากกว่า Portland Cement ทั่วไป

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว

ขนาด : 20 kg./ Bag

Categories: , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.