วัสดุป้องกันไฟลาม กันโซนระเบิด กันไฟร์โซน 3M™ Interam Endothermic Mat E-5A-4

3M™ Interam Endothermic Mat E-5A-4
Endothermic – ใช้เทคโนโลยีคายสารเคมีหล่อเย็นทำให้อุปกรณ์ภายในเย็นลงเมื่อสัมผัสกับอุณภูมิที่สูงมาก เพื่อป้องกันเหล็กโครงสร้าง ท่อ สายเคเบิ้ล และวงจรภายในท่อร้อยสายไฟ
3M ™ lnteram Endothermic Mat E-5A-4 เป็นระบบห่อหุ้มที่มีความยืดหยุ่นและประหยัดพื้นที่ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไฟและการปนเปื้อนควันในแอพพลิเคชั่นใหม่หรือชุดติดตั้งเพิ่มเติมที่ต้องการการป้องกันซองเต็มรูปแบบรวมถึง: โครงสร้างเหล็ก สายเคเบิลถาดสายเคเบิลท่อร้อยสายไฟอุปกรณ์ห่อหุ้มสายไอน้ำและการแทรกซึมของเมมเบรน (เช่น พื้นที่ที่มีแผงไฟฟ้ากล่องเรียกลิฟต์ ตู้เซฟกล่องก๊าซทางการแพทย์]

สีของผลิตภัณฑ์ : เทา

ขนาด : 2/5″ thick x 24 – 1/2″ wide x 20 ft. long roll

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.