วัสดุป้องกันไฟและควันลาม Fire Barrier คืออะไร

มาทำความรู้จัก วัสดุป้องกันไฟและควันลาม 

          ในแต่ละปี อาคารและสำนักงานจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีวิต และทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาล สาเหตุเกิดจากระบบการป้องกันไฟของอาคารและสำนักงานเหล่านั้นไม่มีประสิทธิผล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ระบบการตรวจจับควันและความร้อน (Fire Detection) ระบบการดับเพลิง (Fire Suppression) รวมถึงระบบการป้องกันการลุกลามของไฟ (Fire Containment)

          ด้วยเหตุนี้จึงต้องทำ Fire Barrier ป้องกันไฟและควันลามในช่องเปิด ช่องเจาะ เพื่อป้องกันเปลวไฟและควันกระจายจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยเฉพาะอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ/เอกชน ตึกสูง โรงแรม คอนโด สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โชว์รูมต่าง ๆ อาคารสำนักงาน และธนาคาร เพราะอาคารเหล่านี้มีผู้คนจำนวนมาก และเอกสารสำคัญต่าง ๆ รวบรวมอยู่ นอกจากจะป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินแล้ว ยังช่วยให้ผู้คนอพยพออกนอกอาคารได้ทันเวลา

          ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟและควันลาม 3M ได้รับการออกแบบพัฒนาและทดสอบวัสดุป้องกันไฟและควันลาม เพื่อช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันมาตรฐานสากล เช่น Underwriter’s Laboratories Inc (UL), Wornock-Hersey, Factory-Mutual (FM) และ Intertek/Omega Point Laboratories.

3m-system
3m-fire-protection
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.