ส่อหนัก ! ถ้าไม่ Social Distancing จะมีผู้ป่วยโควิดสะสมถึง 25,225 ราย

ห่างกันซักพั

คุณพระ! ศบค.คาด ถ้าสังคมไม่ร่วมมือเว้นระยะห่าง หรือ Social distancing ภายใน 15 เม.ย.นี้ จะมีผู้ป่วยสะสมถึง 25,225 ราย

วันนี้ (26 มี.ค.) รายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.เปิดเผยเพิ่มเติม ว่า ที่ประชุมศบค. ยังได้มีการประเมินแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยและจำนวนคาดการณ์ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

โดยภาคประชาชนร่วมมือในการเว้นระยะห่างหรือ Social distancing 80 % จะมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 7, 745 ราย แต่หากประชาชน ร่วมมือในการเว้นระยะห่าง Social distancing เพียง 50 % จะมีผู้ติดป่วยสะสม 17, 635 ราย และถ้าไม่มีมาตรการป้องกันจะทำให้มีผู้ป่วยสะสมถึง 25,225 ราย

ข้อมูล : ข่าวสด

S__19734541
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.