การอุดปิดช่องเปิดเพื่อกันไฟลาม

ความสามารถในการป้องกันการลามไฟของวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการลามไฟขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ การประกอบติดตั้ง รูปแบบการติดตั้ง และลักษณะของช่องเจาะทะลุ ดังนั้นการจะทราบอัตราการทนไฟของระบบป้องกันช่องเจาะทะลุที่ชัดเจนต้องทำการทดสอบการทนไฟของวัสดุป้องกันการลามไฟตามโดยประกอบและติดตั้งในผนังทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบการทนไฟของวัสดุป้องกันการลามไฟจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้

Upload Image...

“การป้องกันช่องเปิด” (Protection of Opening)

หมายถึง การป้องกันช่องที่เจาะทะลุไปยังผนังหรือพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามและเพิ่มความสมบูรณ์ของส่วนกั้นแยกทนไฟให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

Upload Image...

ช่องเจาะทะลุสำหรับงานระบบประกอบอาคาร

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามชนิดพองตัวที่ใช้กับปลอกหุ้มกับท่อพลาสติกขนาดใหญ่

Upload Image...
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.